Bij het ophalen van de kinderen op het schoolplein gebeurt het vaak dat kinderen afspreken met een vriendje om na school samen te spelen. We willen het mogelijk maken dat kinderen ook af en toe een vriendje kunnen meenemen naar de BSO, als zij dat leuk vinden. Als een kind dit graag wil, kan dit van tevoren met de pedagogisch medewerker van de groep besproken worden. Hiervoor wordt een aanmeldformulier ingevuld. Het meebrengen van een vriendje is alleen mogelijk als daarvoor ruimte is op de groep.

Hiervoor gelden wel een paar regels:

  • Per kind mag 1 vriendje/vriendinnetje meegenomen worden.
  • Stephanie, de eigenaresse, bepaalt of een vriendje mee mag naar de BSO.
  • De norm voor groepsgrootte is wettelijk bepaald en mag niet worden overschreden door het meenemen van vriendjes naar de BSO
  • In principe wordt er geen vergoeding gevraagd voor kinderen die incidenteel als vriendje meekomen. Dit wordt anders wanneer het bezoek een structureel karakter gaat vertonen of bij bijzondere activiteiten waaraan het vriendje deelneemt.
  • Het pedagogische handelen en de huisregels van de BSO geldt ook voor vriendjes
  • Wij gaan ervan uit dat de ouders van alle kinderen een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren hebben afgesloten
  • Het is belangrijk dat de ouder(s)/verzorger(s) van het vriendje/vriendinnetje, gedurende de tijd dat het kind zich op de BSO bevindt, bereikbaar is/ zijn.
  • Vriendje mogen, mits voldoende ruimte, gebruik maken van het BSO vervoer. Is dit niet mogelijk dan brengen de eigen ouders/ verzorgers de vriendjes.
  • Vriendjes worden uiterlijk 16.30 gehaald worden door de eigen ouders/verzorgers; tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt.

Het aanmeldformulier is te vinden op de website www. hooi-hooi.nl/documenten of door middel van de volgende link: Aanmeldformulier vriendjes en vriendinnetjes BSO

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *