Afspreken met vriendjes of vriendinnetjes op de BSO dat kan!

Bij het ophalen van de kinderen op het schoolplein gebeurt het vaak dat kinderen afspreken met een vriendje om na school samen te spelen. We willen het mogelijk maken dat kinderen ook af en toe een vriendje kunnen meenemen naar de BSO, als zij dat leuk vinden. Als een kind dit graag wil, kan dit van tevoren met de pedagogisch medewerker van de groep besproken worden. Hiervoor wordt een aanmeldformulier ingevuld. Het meebrengen van een vriendje is alleen mogelijk als daarvoor ruimte is op de groep.

Hiervoor gelden wel een paar regels:

Het aanmeldformulier is te vinden op de website www. hooi-hooi.nl/documenten of door middel van de volgende link: Aanmeldformulier vriendjes en vriendinnetjes BSO