Werkjes’, voor de één een veelgebruikte term, voor de ander een woord waar de haren recht van overeind gaan staan. Te vaak bestaan creatieve activiteiten nog uit kant-en-klare werkjes. Maar het kan ook anders! 

Door de zintuiglijke lesjes wordt een kind zijn omgeving gewaar. Wat hij ziet, hoort en voelt wordt opgeslagen en tegelijkertijd zal een kind ook meer opmerkzaam worden op alle mooie dingen in zijn omgeving: de muziek, kunst en alle andere schoonheden. In de agrarisch groene pedagogiek ligt de nadruk vooral op:

Pedagogisch medewerkers kunnen een druk voelen om met allerlei geweldige ideeën te komen voor knutselen. Een knutsel met een leuk resultaat dat de kinderen mee naar huis kunnen nemen. Wordt je beoordeeld op de kwaliteit en hoeveelheid van wat er mee naar huis komt? Als er iets mee naar huis gaat, is dat een teken dat het kind iets heeft gedaan? Dit levert de pedagogisch medewerker veel werk op: het uitzoeken van de knutsel, klaarleggen van de materialen en voorbereiden van de activiteit. En niet te vergeten erbij zitten wanneer er geknutseld wordt. Terwijl de medewerker eigenlijk ergens nodig is om ergens anders in de groep ondersteuning te bieden. Of te observeren wat de behoeften van een kind zijn.

Aan pedagogisch medewerkers vragen wij bij Hooi hooi daarin te ontspannen en te genieten van werken met de kinderen. Knutselactiviteiten vragen tijd en energie. Knutselactiviteiten zijn in de groene pedagogiek vaak de minst groene activiteiten (ook al knutsel je met een denneappel) en wij vinden het belangrijk dat we dit doen om te ontdekken, creëren, nieuwe vaardigheden te leren. Wij proberen ons niet te laten verleiden om knutselactiviteiten te doen omdat ouders iets moois te zien krijgen, dus gericht op het resultaat en niet op het bezig zijn. Een kijkje op Pinterest en wij zijn geïnspireerd… of niet?

Knutselen gaat om kinderen die hun eigen dingen maken. Met zo weinig mogelijk sturing van de volwassene. Een knutselhoek of -kast met veel materialen, waaruit kinderen kunnen halen wat ze nodig hebben.

Natuurlijk hebben we soms werkjes waarin de basisvaardigheden geoefend worden: een knipwerkje, een plakwerkje, een verfbord, verschillende materialen ect. Maar soms nemen we de scharen mee naar buiten, knippen een blaadje. Bij Hooi hooi leren de kinderen de vaardigheden om echt creatief te zijn.

En heel soms is doelgericht knutselen op z’n tijd gewoon leuk!