Kwaliteit & veiligheid

Je bent bij Hooi Hooi in goede handen! We bieden een veilige plek, waar je ongedwongen kunt slapen en spelen. En daar doen we veel aan. Onze kwaliteit zit in verschillende aspecten, vertel dat maar aan je papa of mama:

  • De wettelijke eisen voor kinderopvang: check, daar voldoen we aan!
  • Maar liever doen we nog meer voor je. Daarom hanteren we op diverse gebieden bovenwettelijke normen. Denk aan slaapruimte, speelruimte en buitenruimte.
  • O ja, we voldoen natuurlijk ook aan de eisen van de GGD!
  • Alsof dat niet genoeg is: omdat wij de buitenruimte als één grote speelomgeving zien, is de volledige buitenruimte (en niet alleen de speeltoestellen) extern, onafhankelijk gekeurd op veiligheid.

Wil je nog meer over onze kwaliteit weten?

Onze kinderopvang is aangesloten bij het landelijk netwerk ‘Verenigde Agrarische Kinderopvang’ (VAK). Hun beleid, de ‘VAK-formule’, is gevat in het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001. Dat is gericht op structurele kwaliteitsverbetering. Wat die certificering voor jou betekent? Jaarlijks stellen we een jaarplan op. Hierin formuleren we doelstellingen, analyseren deze en stellen bij waar dat nodig is. We brengen de risico’s in en om onze kinderopvang in kaart voor zowel kinderen als medewerkers. Op alle grote en kleine risico’s nemen we maatregelen, die we jaarlijks met het team evalueren en bijstellen.

Kindvolgend werken

Jij bent uniek! En dat merk je bij ons. Met onze kinderopvang richten we ons op vier pijlers die voor jouw ontwikkeling belangrijk zijn: emotionele veiligheid, persoonlijke ontwikkeling, sociale ontwikkeling en aanleren van normen en waarden. Alleen het eigen ontwikkelingstempo van elk kind is onze maat. Onze medewerkers sluiten aan bij de dag van vandaag en het moment van nu. Je kunt rekenen op individuele positieve aandacht, respect, veiligheid en geborgenheid.

Groene pedagogiek

De ‘VAK-formule’ is een groene werkwijze en visie op pedagogiek die bijdraagt aan een gezonde, natuurlijke opvoeding van jonge kinderen. Het groene accent zie je in de manier waarop we aansluiten bij de belevingswereld van kinderen.

Bij Hooi Hooi kunnen kinderen iedere dag genieten van ruimte, rust, dieren en natuur. Kortom, we bieden je een plek waar kind en natuur hand in hand gaan.

Onderzoeksresultaten

Onze visie op groene pedagogiek komt niet uit de lucht vallen. Dat buiten spelen in de natuur goed is voor je ontwikkeling, blijkt uit verschillende onderzoeken:

Praat met ons!

We kunnen echt niet wachten tot je bij ons komt spelen! Onze medewerkers doen er dan alles aan om je een veilige, fijne plek te geven. Gaat er toch iets niet volgens de wensen van je papa of mama? Dat kan wel eens gebeuren. Als ze met ons komen praten, nemen we daar graag de tijd voor. Samen kijken we waar en hoe er verbeteringen of aanpassingen mogelijk zijn. Daarnaast heeft Hooi Hooi een klachtenprocedure, hierover lees je meer in het informatieboekje, beschikbaar in de ouderportal.